אודות

אתר זה הוא ביטוי למשאלה של התפשטות בכל מובניה.
הורדה של כיסוי ואומץ לגלות את מה שמתחתיו.
התרחבות יכולת הביטוי, מידת השיתוף, וגודל הקהל הנחשף לעולמי.
בחירה בפשטות למרות מורכבות החיים.
אני מלאת תודה לחיים.
לגוף, לנפש ולרוח הפועמים בתוכי.
לנשימה, המתרחשת בטבעיות, מעניקה חיים, עוברת מהתמלאות להתרוקנות.
לתנועה המתמדת של חיים בתוכי.
לאפשרות להרגיש, לחשוב, לחוות וליצור.
אני מודה לטבע על מופלאותו.
לספרות, לאמנות, למוזיקה, למחול ולקולנוע, על האופן שבו העשירו את חיי.
אני נרגשת מההזדמנות שהעניקו לי החיים ללמידה חוויתית במגוון תחומים.
אני מאושרת מהמסעות שהתאפשר לי לערוך בעולם, בנפשם של אחרים ובנפשי.
אני מודה לאנשים, שנתנו לי אפשרות להעניק להם אהבה, והעניקו לי מאהבתם.
אני מלאת תודה ליופי בחיים, שהזין והעשיר אותי, ולכאבי החיים, שהעניקו לי את
ההזדמנות להבין יותר.
אתר זה הוא סוג של מנחת תודה, לעולם ולאנשים שבו, על כל אלה.
הוא מנסה ליצור קהל קוראים, בעלי שפה משותפת, שיתעדכן מדי פעם בתכנים
נוספים.
הנכם מוזמנים להפיץ אתר זה בין אנשים, שנראה לכם, שתכניו ידברו אל ליבם.

Comments are closed.