בתר

         

          הנה נפח היום על הרי בתר,
          הנסו הצללים?
          האלך לי אל הר המור ואל גבעת הלבונה?
          הנה נפח היום על הרי בתר,
          אלך לי אל הר המור ואל גבעת הלבונה.

Comments are closed.