הרי בתר

הנה נפח היום על הרי בתר,
הנסו הצללים?

האלך לי
אל הר המור ואל גבעת הלבונה?

הנה נפח היום על הרי בתר,
אלך לי אל הר המור ואל גבעת הלבונה.

הציור כראי  

לציור הבא    לרשימת הציורים 

Comments are closed.