קול

המוזיקה היא אולי הכלי ההבעתי, המביא לתגובה הרגשית המיידית ביותר. בעיקר שירה.
בעוד שנגינה זקוקה לכלי, המתווך בין האדם לבין החוויה, מהווה שירה ביטוי  בלתי אמצעי,
למעמקים הרגשיים המצויים בתוך הגוף ובחיים.

אך לא רק שירה מבטאת בצורה כזו את החיים. כשהגוף הוא תיבת תהודה, המאפשרת
לתנועה הפנימית ולמה שבוקע מאיתנו, לצאת החוצה, עולים צחוק ובכי, אנחה וצעקה,
זעקות ולחישות.

ולעיתים מתרחש כל זה, גם לא בצורתו הגולמית, ברגעים של מפגש מסוים בין מילים וקול.

ואלה עבודות הקול:   להיות       מנדלה       הדרך לאי שם      פוגת מוות       תנננה      תהילים ק"ד

Comments are closed.