הדרך לאי שם

שעשוע קולי לפי הבית הראשון משירו של מנוס חג'ידקיס
תרגום דפנה אילת

אהובי יצא לדרך הפונה לים,
אהובי יצא לדרך, הדרך לאי שם,
האם ישוב לבבי, האם ישוב אלי?
ואם ישוב לבבי, ואם ישוב מתי?
 my lover

 

לעבודת הקול הבאה        לרשימת עבודות הקול

 

Comments are closed.