להיות

להיות או לא להיות, זאת השאלה?
להיות או לא להיות, לא זאת השאלה.
להיות. איך להיות? זאת השאלה.
איך להיות בלי לוותר על לחיות.
איך לחיות בלי לוותר על להיות.
נתון שאתה חי. ועכשיו, מה שצריך להוכיח.
להוכיח שאתה חי, גם אם נתון שבסוף תמות.
להוכיח שלא תמות, לפחות כל עוד אתה חי.
להיות אתה, על כל מה שבך.
to be
לראות, ולשמוע, להריח ולטעום, לנשום עד הסוף, לאהוב עד הסוף, לכאוב עד הסוף, ולגעת, לגעת
לא לוותר על התשוקה, לא לוותר על הצער, על הכעס, הפחד והקנאה. להרגיש
לעלות באש ולשפוך על עצמך מים. ושוב לבעור ושוב לכבות.
ואחר כך, באצילות, בשקט, מתוך מלאות החיים, להתמסר למוות, החומד אותך כי אתה כל כך חי.

לעבודת הקול הבאה        לרשימת עבודות הקול

Comments are closed.