מנדלה

אין לך עיגול בעולם, שאינו נעשה מתוך נקודה אחת, העומדת באמצעו.
ומשום זה גם העיגול של הלבנה.
מתוך נקודה אחת, הנסתמת בתוכה באמצע, נעשה הכל.
ונקודה זו, העומדת באמצע,
לוקחת כל האור,
ומאירה אל הגוף,
ומאיר הכל.
(
תשבי, כרך א', רמז)

קול גלגל המתגלגל ממטה למעלה,
מרכבות סתומות הולכות ומתגלגלות.
קול נעימות עולה ויורד,
הולך ומשוטט בעולם.
קול שופר נמשך בעומקי המדרגות,
ומסובב הגלגל סביב.
זהו קול. זהו קול גלגל
עולה ויורד.
(
ספר הזוהר)

 Mandala

לעבודת הקול הבאה        לרשימת עבודות הקול

Comments are closed.