גשם ראשון

הוא התחיל לאט, מהוסס,
והלך והתגבר
עד שמילא את כולי.

שמחו איתי אדמה ושמיים,
צמחים וחיות,
כוכבים רחוקים.

שאפתי את ריחו לתוכי,
מבקשת צלילות,
מתמלאת ברכה.  

יבורך הזמן
בו הופכים
אדמה ושמיים לאחד.

ברוך שנתן לי
את הזכות
להתגשם בבואו.

לשיר הבא        לרשימת השירים

Comments are closed.