Deprecated: המתודה constructor ב-WP_Widget ב-mypageorder_Widget הוצא משימוש מגרסה 4.3.0! יש להשתמש ב-__construct() במקום. in /home/iluzlig1/domains/ayala-iluz.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 6085
ליטופים וגיפופים | אילה אילוז - עולם פנימי

אילה אילוז – עולם פנימי

ליטופים וגיפופים

בריסי רפרפתי,
על עקבי טופפתי,
במבטי ריחפתי,
וקווצת שיער על אצבעי ליפפתי,
בחיוכי נפנפתי,
את גופי אל גופו צופפתי,
את ראשי אל כתפו כופפתי,
ואת מתיקותי טפטפתי,
על זרועו רפרפתי,
את גופו גיפפתי,
את ליבו שלפתי,
ואיתו עופפתי,
עד שהתעלפתי.

לשיר הבא        לרשימת השירים